DANH MỤC
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
Everon Việt Nam
Đệm Dunlopillo
Đệm Hanvico
Đệm Liên Á

BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐỆM LÒ XO 2018 ÁP DỤNG TẠI HÀ NỘI

( Homepage: https://www.changagoidemeveron.vn )

Các loại đệm lò xoSản phẩmKích thướcGiá niêm yết
ĐỆM LÒ XO EVERON CÔNG NGHỆ STYLE MASTERĐệm lò xo Style Master Protective Spine Centennial2m * 2m2* 30cm23,240,000
1m8 * 2m * 30cm19,200,000
1m6 * 2m * 30cm17,100,000
1m5 * 1m9 * 30cm15,660,000
1m2 * 2m * 30cm12,780,000
1m2 * 1m9 * 30cm12,780,000
Đệm lò xo Style Master Protective Spine Ortho Sleep2m * 2m2* 30cm18,450,000
1m8 * 2m * 30cm15,210,000
1m6 * 2m * 30cm13,500,000
1m5 * 1m9 * 30cm12,300,000
1m2 * 2m * 30cm10,040,000
1m2 * 1m9 * 30cm10,040,000
Đệm lò xo Style Master Protective Spine Smart Plush 2m * 2m2* 28cm17,860,000
1m8 * 2m * 28cm14,710,000
1m6 * 2m * 28cm13,060,000
1m5 * 1m9 * 28cm11,890,000
1m2 * 2m * 28cm9,710,000
1m2 * 1m9 * 28cm9,710,000
Đệm lò xo Style Master Protective Spine Classic 2m * 2m2* 28cm17,130,000
1m8 * 2m * 28cm14,110,000
1m6 * 2m * 28cm12,530,000
1m5 * 1m9 * 28cm11,410,000
1m2 * 2m * 28cm9,320,000
1m2 * 2m * 28cm9,320,000
Đệm lò xo liên kết Style Master Comfort Spine Classic 2m * 2m2* 26cm11,980,000
1m8 * 2m * 26cm9,730,000
1m6 * 2m * 26cm8,590,000
1m5 * 1m9 * 26cm7,770,000
1m2 * 2m * 26cm6,250,000
1m2 * 1m9 * 26cm6,250,000
ĐỆM LÒ XO EVERON CÔNG NGHỆ TRUYỀN THỐNG Đệm lò xo túi Everon Posture Medic Marvel 2m * 2m2* 30cm17,770,000
1m8 * 2m * 30cm15,130,000
1m6 * 2m * 30cm12,990,000
1m5 * 1m9 * 30cm11,920,000
1m2 * 2m * 30cm10,050,000
1m2 * 1m9 * 30cm10,050,000
Đệm lò xo túi Everon Posture Medic Fantasia 2m * 2m2* 28cm14,640,000
1m8 * 2m * 28cm12,110,000
1m6 * 2m * 28cm10,740,000
1m5 * 1m9 * 28cm9,840,000
1m2 * 2m * 28cm8,030,000
1m2 * 1m9 * 28cm8,030,000
Đệm lò xo liên kết Everon Posture Medic Charcoal 2m * 2m2* 26cm13,950,000
1m8 * 2m * 26cm11,570,000
1m6 * 2m * 26cm10,310,000
1m5 * 1m9 * 26cm9,410,000
1m2 * 2m * 26cm8,010,000
1m2 * 1m9 * 26cm8,010,000
Đệm lò xo liên kết Everon Posture Medic Feathery 2m * 2m2* 30cm10,760,000
1m8 * 2m * 30cm8,940,000
1m6 * 2m * 30cm7,970,000
1m5 * 1m9 * 30cm7,350,000
1m2 * 2m * 30cm6,020,000
1m2 * 1m9 * 30cm6,020,000
Đệm lò xo liên kết Everon Posture Medic Grandy 2m * 2m2* 26cm9,670,000
1m8 * 2m * 26cm8,110,000
1m6 * 2m * 26cm7,220,000
1m5 * 1m9 * 26cm6,640,000
1m2 * 2m * 26cm5,440,000
1m2 * 1m9 * 26cm5,440,000
Đệm lò xo túi Everon Posture Medic Pocket Pops 2m * 2m2* 24cm8,620,000
1m8 * 2m * 24cm7,150,000
1m6 * 2m * 24cm6,300,000
1m5 * 1m9 * 24cm5,730,000
1m2 * 2m * 24cm4,790,000
1m2 * 1m9 * 24cm4,790,000
Đệm lò xo liên kết Everon Posture Medic Bonnell Pops 1m8 * 2m * 22cm5,420,000
1m8 * 2m * 22cm4,550,000
1m6 * 2m * 22cm4,100,000
1m5 * 1m9 * 22cm3,780,000
1m2 * 2m * 22cm3,190,000
1m2 * 1m9 * 22cm3,190,000

Tin liên quan